Birutė

Mikas Petrauskas

Birutė
Publikavimo metai: 2009
Įrašų kompanija: Cantus firmus
Trukmė: 60′40″
Formatas: CD

Pirmoji lietuvių nacionalinė opera

 

Libretas – Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio

Orkestruotė – Teisučio Makačino

 

ATLIKĖJAI:

Birutė, Palangos mergelė – Asta Krikščiūnaitė (sopranas)

Palangos tėvūnas, jos tėvas – Sigitas Račkys (aktorius)

Birutės broliai: Audrius Rubežius (tenoras), Giedrius Žalys (baritonas)

Kęstutis, žemaičių kunigaikštis – Arnoldas Jalianiauskas (aktorius)

Senasis vaidila – Arūnas Malikėnas (baritonas)

Sundšteinas, kryžiuočių vadas – Rafailas Karpis (tenoras)

Lizdeika, krivių krivaitis – Ferdinandas Jakštys (aktorius)

Krivis – Gediminas Storpirštis (aktorius)

I vaidilutė – Birutė Mar (aktorė)

II vaidilutė – Ramunė Skardžiūnaitė (aktorė)

Žmonių minia (vaidilutės, karžygiai, laukininkai, pjovėjai)

 

Režisierė Birutė Mar

Dirigentas Modestas Pitrėnas

 

Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas)

Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis)


Takeliai

 1. Uvertiūra 05′04″

 2. Veikmė I. Pirma scena: Birutės rauda 06′51″

 3. Antra scena: Sundšteinas ir jo svita 03′27″

 4. Trečia scena: Procesija. Vaidilučių choras "Sesutėlės, lelijėlės" 02′56″

 5. Ketvirta scena: Kivirčai (Tėvūnas, Sundšteinas, broliai, karžygiai) 03′12″

 6. Birutės ir Sundšteino duetas "Bet visa tai sunaikins teutonų galybė". Birutės arija "Brangiausia už visus man turtus tėvynė"... 07′03″

 7. Penkta scena: Lizdeika, žmonės. Choras "Vienybėj" 03′23″

 8. Veikmė II. Pirma scena: Įžanga. Vaidilučių choras "Jums garbė, dievaičiai" 06′38″

 9. Antra scena: Birutė ir vaidilutės. Trečia scena: Vaidilutės be Birutės 02′22″

 10. Ketvirta scena: Vaidilos giesmė "Po tamsiai naktelei". Penkta scena: Vaidilučių choras "Lado" 05′03″

  Klausyti

  Ketvirta scena: Vaidilos giesmė "Po tamsiai naktelei". Penkta scena: Vaidilučių choras "Lado"

  X
 11. Šešta scena: Birutė. Septinta scena: Kęstutis, Senasis vaidila. Pjovėjų choras už scenos 03′29″

 12. Birutės arija "Dievaičiai, dievuliai" 02′33″

  Klausyti

  Birutės arija "Dievaičiai, dievuliai"

  X
 13. Pjovėjų choras "Atdavę garbę". Aštunta scena: Kęstutis, žmonės 01′41″

 14. Devinta scena: Krivis, vaidilutės. Dešimta scena: Kęstutis, Krivis. Vienuolikta scena: Senojo vaidilos daina "Daug kraujo pralieta". Kęstutis, Krivis 03′54″

 15. Dvylikta scena: Kęstutis, Krivis, Birutė, žmonės 00′30″

 16. Choras "Aukštaičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai, lyviai – tai viena lietuvių Šeimyna" 02′16″