Extronica

„Yra muzika kojoms ir yra muzika galvai,“ sako „Extronica“ (Simonas Sližys), ir galima neabejoti, kad jis renkasi antrąjį variantą. Prieš 15 metų iškeliavęs į Kanadą, nesenai „Extronica“ sugrįžo į tėvynę su solidžiu muzikiniu bagažu. Skaitmeninės kompozicijos studijos Toronto York’o universitete paskatino jaunąjį kūrėją kurti originalias, subtilių detalių prisodrintas muzikines tekstūras, imtis nestandartinių ritmų. Sunku priskirti jo muziką kuriam nors labiau apibrėžtam elektronikos žanrui, tačiau neabejotina, kad ši muzika yra nuoširdi, stipri, melancholiškai poetiška, introspektyvi. Taip pat, nepaisant „Extronicos“ „užsienietiškos“ biografijos dalies, giliai lietuviška savo dvasia.

Jurij Dobriakov

My Mate Vilkas

X
My Mate Vilkas

Širdis

X
Širdis