Distorted Noise Architect

„Distorted Noise Architect“ (DNA) – savirealizacijos projektas, siekiantis sutapatinti žmogaus vidinę nedarną su šiuolaikiniu destruktyviu garsu, gimusiu ir skleidžiamu pasitelkiant garso kūrimo ir sklaidos sistemas. Šio projekto/virsmo užuomazgos prasidėjo 2016 metais, žengus pirmuosius žingsnius Vilniaus naktinėje scenoje ir atradus vidinio ir išorinio triukšmo sąsajas/ryšį. Neilgai trukus 2017 metais, inspiruotas tokių atlikėjų kaip Headless Horseman buvo žengti pirmieji žingsniai į prodiuserio ir atlikėjo rolę. 2018 metais debiutuota LIVE pasirodymu Vilniaus naktinėje scenoje, Kablys Club. Neilgai trukus pasirodoma ir kituose vietiniuose renginiuose ir festivaliuose, kur scena dalinasi su tokiais atlikėjais kaip Ansome, Dustin Zahn and ShlØmo. „Distorted Noise Architect“ pasirodymai suteikia galimybę kiekvienam konstruoti ir panirti į gilų ir iškreiptą šiuolaikinio techno skambesį, kur vidinis klausytojo triukšmas ir nedarna turi progą susitapatinti su analogišku garso sistemos triukšmu.

Distorted Noise Architect - Scream 96

X
Distorted Noise Architect - Scream 96

Distorted Noise Architect - Non constant

X
Distorted Noise Architect - Non constant

Distorted Noise Architect - Distorted Noise

X
Distorted Noise Architect - Distorted Noise

Biografija

„Distorted Noise Architect“, kaip asmeninis savirealizacijos projektas pradėtas 2017 metais.

1996m. dar būnant visai jaunam, nelaimingo atsitikimo metu, atlikėjas neteko beveik visos kairiosios rankos plaštakos, tačiau medikų dėka plaštaka buvo atstatyta ir dabar ją žymi neišdildomas randas. Brutalus kūno sužalojimas yra atlikėjo skiriamasis ženklas. Sužalotos rankos spaudžiami klavišai perteikia iš kūno sklindantį brutalų ir gilų skambesį. 

Iki šios dienos DNA groja tik pilnus „hardware“ pasirodymus, pasikliaunant asmenine taktika ir atmintimi programuotiems kūriniams atlikti. Viso to motyvai yra žmogiškojo faktoriaus ir tikrumo perteikimas klausytojui.