Parlek blezdinga

Veronika Povilionienė

Parlek blezdinga
Year of publication: 2001
Record company: Maksima
Media: CD

Disk #1

 1. Saulala 04′39″

 2. Šumka 00′43″

 3. Kas tar teka 02′10″

 4. Sutartinė 00′42″

 5. Vai tu, aglala 03′24″

 6. Tilžės miestely 01′32″

 7. Nusieik, mergele 05′01″

 8. Kur kukuoj gegelė 02′04″

 9. Sodai, sodai 01′30″

 10. Sukie verpeto 03′35″

 11. Ant kalnelio 03′40″

 12. Škic, kate 00′36″

 13. Ein pijokas 01′14″

 14. Žaliam berži 02′29″

 15. Ei, brolau, brolau 03′51″

 16. Vai noriu, noriu 03′01″

 17. Šokam, šokam 01′27″

 18. Ein motušė 03′08″

 19. Ankstų rytą kėliau 02′46″

 20. Paukštukai 00′39″

 21. Trys mylios 02′43″

 22. A-a, liūlia mažųjį sūnulį 01′38″

 23. Čiūčia, liūlia, sūnaitėli (lopšinė) 01′42″

 24. Verkia Daumantas 00′23″

 25. Liūliau, liūliaukaici (lopšinė) 00′23″

 26. Sauluke, motinuke (vaikų) 00′46″

 27. Nesprok, žalias aržuolėli (karinė) 04′03″

 28. Lumzdelių melodija 01′34″

 29. Vai augo augo (šeimos) 02′24″

 30. Paukštukai 00′41″

 31. Beauštancioj aušrelė (vestuvinė) 03′33″

 32. Pjovė lankoj šieną (šienapjūtės) 04′16″

Disk #2

 1. Ant marių krašto (baladė) 02′54″

 2. Atein šaltas rudenėlis (rektrūtų) 01′30″

 3. Vai aisiu, aisiu (našlaičių) 02′46″

 4. Mes trys broleliai (karinė) 02′56″

 5. Dolijute (karinė) 04′23″

 6. Saulė nusileido (našlaičių) 02′17″

 7. Du smuikai (pasipriešinimo) 02′45″

 8. Ulonai (karinė) 02′21″

 9. Prabilkite, žvaigždės (tremtinių) 03′36″

 10. Sveika, Marija (giesmė) 06′06″

 11. Ko palinko žilvičiai (karinė) 02′38″

 12. Menu, atbridot (partizanų) 03′47″

 13. Švintas aniuoli, sarge (giesmė) 02′19″

 14. Laukus, miškus (partizanų) 01′59″

 15. Stoviu aš parimus (partizanų) 04′12″

 16. Mėnulis tikras tėvas jo (partizanų) 03′12″

 17. Tas vakaras (literatūrinė) 01′41″

 18. Tu mik (lopšinė) 02′14″

 19. Lek gervele (gamtos) 03′14″

 20. Apie Darių ir Girėną (baladė) 02′17″

 21. Parlek blezdinga (rekrūtų) 02′13″