Lithuanian Traditional Music. Polyphonic Songs Sutartinės

Trys keturiose

Lithuanian Traditional Music. Polyphonic Songs Sutartinės
Year of publication: 1999
Record company: Vilnius Recording Studio
Duration: 70′14″
Media: CD

Tracks

 1. Bėk, bare, bėki (rugiapjūtės) 01′04″

 2. trijula sesiula, tatato (rugiapjūtės) 02′46″

 3. Bitelė siaubia in balta dobila (rugiapjūtės) 03′49″

 4. Aisma, sėse, rugių pjaucie (rugiapjūtės) 01′48″

 5. Siaudžia, siaudžia laukai /skudučiai/ (rugiapjūtės) 01′11″

 6. Trys keturiose, linelius pasėjau (linarūtės) 02′56″

 7. Lingaudėla, lingaudėla (linarūtės) 01′27″

 8. Trepute martela, linelius pasėja (linarūtės) 02′30″

 9. Aš sodely stovėjau /kanklės/ (linarūtės) 01′14″

 10. Aš verpčiu plonų (verpimo) 01′

 11. Man čiučiulis miegelis (verpimo) 00′50″

 12. Svirtis sviro unt vartėlių /lumzdeliai/ (verpimo) 01′06″

 13. Ciutelė ciutelė, ciuta lylia (prie darbo) 02′12″

 14. Skrida bite, tatato (prie darbo) 01′06″

 15. Dobile bite, dabilėli (prie darbo) 01′25″

 16. Ėjau ryteliā, čiūta (prie darbo) 01′39″

 17. Šilo gegutėl kukava /skudučiai/ (prie darbo) 01′06″

 18. Ryto rytėlio (sekminių) 01′03″

 19. Mana vainikas, judabra (sekminių) 00′33″

 20. Tūtoj, sadūta /lumzdeliai/ (sekminių) 00′50″

 21. Vidur dvaro trys ųžuolai (vestuvių) 03′30″

 22. Sadauto, sadauto, sadauto lingo (vestuvių) 02′39″

 23. Dobilio, dobiluti, dobilio (vestuvių) 02′45″

 24. Dai kas padunda, dabilia (vestuvių) 02′33″

 25. Tuita builali, builio (vestuvių) 02′25″

 26. Turėja liepa, lioj taduvėla (vestuvių) 02′58″

 27. Liai, ka tu, berželi (vestuvių) 02′23″

 28. Mes buviemo tūto /lumzdeliai/ (vestuvių) 01′13″

 29. Rygailio, anos šalies svotai (vestuvių) 01′16″

 30. Verkia, lylio, našlaitėla (vestuvių) 02′

 31. Išjos brolutėlis, sodauto (karo-istorinės) 02′02″

 32. Žilvitis žaliava, tutū tata (karo-istorinės) 01′

 33. Darže rūtytė, darže mėtytė /skudučiai/ (karo-istorinės) 01′21″

 34. Lioj, saudailio, vokaro (šeimos) 01′34″

 35. Augo putins su šermukšniu (šeimos) 03′29″

 36. Sesutyte mano miela /kanklės/ (šeimos) 01′16″

 37. Išvedėmo oželį (šokių) 01′29″

 38. Lioj šokeila, lioj trinkeila /skudučiai/ (šokių) 01′05″

 39. Lioj, bajoroita, lioj kaip panoita (šokių) 01′41″