Eina siratėlė...

Jorė

Eina siratėlė...
Year of publication: 2013
Duration: 58′19″
Media: CD

Tracks

 1. Obelyt gražuolyt 01′58″

 2. Eina siratėlė 03′20″

 3. Sutamo tamo 04′24″

 4. Ėjau per lauką 04′57″

 5. Ka tu, bitela 04′13″

 6. Aušta aušrelė 02′34″

 7. Augo sode 01′38″

 8. Ir užaugo ąžuolėlis 02′42″

 9. Mudvi dvi seserėlės 02′34″

 10. Vesi bajuora 02′54″

 11. Lydžiu laide 01′37″

 12. Lioj liepa 01′16″

 13. Palydėk, sesula 02′03″

 14. Saulalė raudona 02′10″

 15. Auga kiemi dagilis 03′20″

 16. Balnok, tėveli 04′09″

 17. Brolaliai mano 04′14″

 18. Dobilio dobilio dobilioj 02′17″

 19. O ja jaja jai, Dievuliau mano 03′56″

 20. Šilo gegutėlė 02′03″