Balys Dvarionas

Anthem of the Lithuanian Soviet Republic

Year of composition: 1950
Duration: 03′
Instrumentation: satb-pf
Text: Antanas Venclova
Language: Lithuanian

Ver.: 1977

 

With Jonas Švedas


Vilnius: Tiesa, 1950

Tarybinės lietuvių dainos. 1940-1950. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951
Lietuvos tarybų socialistinės respublikos valstybinis himnas. - Vilnius: Vaga, 1978
Vilnius: Vaga, 1979
Pionieriaus dainynas. - Vilnius: Vaga, 1985