Skirkite 1,2% Lietuvos muzikos informacijos centrui

  • 2021 m. kovo 25 d.

Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos muzikos informacijos centrui ir palaikyk mūsų veiklų įvairovę. Padėk mums kurti turinį internete, pastiprink skirtingus mūsų sumanymus ir suteik resursų padaryti daugiau, geriau ir toliau.


Iki gegužės 1 d. kiekvienas gali skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir pats nuspręsti, kaip turi būti panaudoti jau sumokėti mokesčiai. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja jokių papildomų išlaidų, tik keleta minučių trunkančių motyvuotų veiksmų.

Elektroninio deklaravimo sistemoje užpildyk formą FR0512. Joje įrašyk asmens duomenis ir užpildyk šiuos laukelius:

  • 5 (mokestinis laikotarpis) – 2020
  • 6S (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) – pažymėti
  • E1 (gavėjo tipas) – 2
  • E2 (gavėjo identifikacinis numeris) – 125508299
  • E3 (mokesčio dalies paskirtis) – PALAIKYMAS PADEDA KURTI
  • E4 (mokesčio dalies dydis) – 1,20
  • E5 (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio) – 2021 arba ilgiau (paramos laikotarpis gali būti ilgesnis kaip 1 metai)

1996 m. įkurtas Lietuvos muzikos informacijos centras yra viena stipriausių muzikos sektoriaus nevyriausybinių organizacijų šalyje, palaikančių Lietuvos muzikos ekosistemos įvairovę. Tai visuomenei atvira muzikos žinių erdvė ir pagrindinė Lietuvos kompozitorių kūrybos leidykla šalyje, sukūrusi daug tarptautiniame kontekste aktualių produktų. Palaikome ir plėtojame prieigą prie įvairių formatų Lietuvos muzikos turinio internete, suteikdami galimybę legaliai ir nemokamai naudotis gausiais informacijos ištekliais. Šalia to veikiame ir kaip žiniasklaidos kanalas, e. parduotuvė, archyvas, dalyvaujame tarptautinėje tinklaveikoje, leidžiame įvairių žanrų sklaidos rinktines, rengiame papildomų žinių mokymus muzikos profesionalams.

Išskirtinė Lietuvos muzikos informacijos centro vertė dažnai siejama su specializuotomis paslaugomis – konsultavimu, rekomendavimu, tarpininkavimu, aprūpinimu informacija ir leidiniais, dalijimusi patirtimi, ekspertinėmis žiniomis ir kontaktais. Tokių paslaugų poreikis labai didelis ir šiuo aspektu mes veikiame kaip kompetencijų centras, padedantis priimti sprendimus, siekti savo tikslų, rasti partnerių, įgyvendinti sumanymus ir keisti požiūrį.

Ačiū už pasitikėjimą, tavo palaikymas mums labai svarbus!

0