Skirkite 2% Lietuvos muzikos informacijos centrui

  • 2018 m. kovo 16 d.

Skirkite 2% Lietuvos muzikos informacijos centrui ir prisidėkite prie Lietuvos muzikos kūrybos ir žinių prieinamumo didinimo įvairiais formatais.


Jūs galite prisidėti prie:

  • legalaus ir nemokamo Lietuvos kompozicinės muzikos grotuvo turinio plėtros;
  • žurnalo „Lietuvos muzikos link“ leidybos;
  • Lietuvos kompozitorių e-natų internetinės pardavimų platformos sukūrimo;
  • Lietuvos kompozitorių įrašų inicijavimo ir natų leidybos;
  • tekstų apie įvairią Lietuvos muziką kūrimo ir publikavimo „mic.lt“;
  • Lietuvos muzikos pristatymo užsienyje;
  • Lietuvos kompozitorių rankraščių ir įrašų archyvo prieigos didinimo;
  • nemokamų konsultacijų įvairiais muzikos klausimais teikimo.

Iki gegužės 2 d. visuotinio gyventojų pajamų ir turto deklaravimo metu Jūs galite skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio ir autonomiškai nuspręsti kaip turėtų būti panaudoti Jūsų jau sumokėti mokesčiai. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja jokių papildomų išlaidų, tik keliolika minučių trunkančių motyvuotų veiksmų.

2% galite skirti Lietuvos juridiniams vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Būtent tokia organizacija yra Lietuvos muzikos informacijos centras, todėl būtumėm itin dėkingi, jeigu savo paramą skirtumėte mums.

Norint tai padaryti, reiktų užpildyti formą FR0512, kurią galima rasti prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos, ir joje įrašyti tokius duomenis:

Grafose 1, 2, 3V, 3P, 4 – nurodyti savo asmens duomenis;
Grafoje 5 (mokestinis laikotarpis) – pasirinkti 2017;
Grafoje 6S – pažymėti „x“;
Grafoje E1 (gavėjo tipas) – įrašyti 2;
Grafoje E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – įrašyti 125508299;
Grafoje E3 (mokesčio dalies paskirtis) – įrašyti PARAMA LMIC VEIKLAI;
Grafoje E4 (mokesčio dalies dydis (procentais) – įrašyti 2,00 arba mažiau, jei paramą skaidote;
Grafoje E5 nurodykite paramos laikotarpį (jis gali būti ir didesnis kaip 1 metai).

Ačiū už paramą ir pasitikėjimą!

0