Ričardas Kabelis

Ypatingas asketizmas, būdingas daugeliui Ričardo Kabelio kompozicijų, atrodytų išplaukia iš tam tikrų kompozitoriaus naudojamų formalių procedūrų, tokių kaip skrupulinga muzikinės medžiagos redukcija. Keli jo kūriniai remiasi vienintelio izoliuoto muzikinio parametro (ritmo, harmonijos ar tembro) ekspozicija, eliminuojant kitus parametrus. 10-ojo dešimtmečio pradžioje kompozitorius iš pagrindų nėrė į mikrotoninės muzikos subtilybes bei ėmėsi ritminio išdėstymo galvosūkių. Sunkiai ausimi pagaunami jo kompozicijų tembro, mikrointervalų ir akustinio intensyvumo pokyčiai panardina susikoncentravusius klausytojus į begalinį erdvės/laiko kontinuumą.

Opus Servus

X
Opus Servus

Vierzig persische Pfirsiche

X
Vierzig persische Pfirsiche

Mudra

X
Mudra

Biografija

Ričardas Kabelis (g. 1957) 1982 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. 1983-1987 m. stažavo ir studijavo šios akademijos aspirantūroje, 1987-1990 m. ten pat dėstė instrumentuotę. 1989 m. už teorinį darbą "Tembrų dinamika XX a. orkestro kūriniuose" įgijo humanitarinių mokslų daktaro vardą.

1990-1992 m., gavęs Vokietijos akademinio mokslo mainų tarybos (DAAD) stipendiją, išvyko į Vokietiją studijuoti kompiuterinės ir elektroninės muzikos. 1990 m. dalyvavo tarptautiniuose naujosios muzikos kursuose Darmštate. 1991 m. laimėjo Bosvilio (Šveicarija) "Stille Musik" premiją už "Invariacijas" styginių kvartetui. Nuo 1991 m. skaitė paskaitas Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos muzikos akademijose ir universitetuose. 1993-1995 m. gavo meno akademijos Schloss Solitude valstybinę stipendiją, 1996 m. - DAAD stipendiją (antrą kartą). 1993 m. laimėjo Baden-Viūrtembergo mokslo premiją už kompozicijos specialybės programą "Kompiuterinės ir elektroninės priemonės kompozicijoje", 1995 m. - Vokietijos Mokslo ir investicijų fondo premiją už teorinį projektą "Kompiuterinė elektronika muzikos moksle ir kompozicijoje" elektroninės muzikos studijos įkūrimui Lietuvos muzikos akademijoje. Yra paskelbęs teorinių darbų instrumentuotės bei mikrodimensinės muzikinės medžiagos kompiuterinio struktūravimo klausimais. Šiuo metu dėsto kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Ričardo Kabelio muzika nuolat atliekama įvairiuose Lietuvos ir užsienio šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Jo kompozicijos dažniausiai itin asketiškos, pasižyminčios bekompromisiška muzikinės medžiagos redukcija, tam tikrų izoliuotų jos parametrų (ritmo, tembro, intervalinės ar akordinės struktūros bei pan.) eksponavimu. Įprastą muzikinio laiko tėkmę čia keičia nežymi akustinio intensyvumo kaita, įvairiausi mikrodimensinių garso gelmių tyrinėjimai. Dėl šio savotiško "muzikinio konceptualizmo" Ričardą Kabelį galima laikyti vienu iš radikaliausių šiuolaikinės lietuvių muzikos atstovų.

0