2017

Tuštumoje

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 3,0 €

Užsisakyti

Martynas Švėgžda von Bekker: Lietuvos XXI a. raiška smuikui

Sokaitė, Digimas, Bartkevičiūtė, Bubnelis, Mažulienė, Sobieski, Jurkūnas, Kapustaitė, Petkutė, Posėčnaitė

Lemties ženklai

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Arvydas Malcys

Tekstilė

Egidija Medekšaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Anthology of Lithuanian Art Music in the 21st Century

T. Kutavičius, Narvilaitė, Kučinskas, Germanavičius, Mieželytė, Sokaitė, Petkutė, Baltas, Žiūkaitė, Repečkaitė, Pranulytė, Šataitė, Dailyda, Aglinskas, Navickas, Jurkūnas, Martinaitytė, Mažulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

2016

Melika

Julius Juzeliūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Lumen fidei. Kantorija

Zita Bružaitė

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Pasaulio sutvėrimas

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Impetus musicus

Musica sacra

Kristina Vasiliauskaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos aklųjų choras

Piano Music, Volume Two

Vytautas Bacevičius

Įrašų kompanija: Toccata Classics
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

b(ell tree)

Vykintas Baltakas

Įrašų kompanija: Kairos, Paladino Media Gmbh

The Song of the Exiles and the Deportees

Vladas Jakubėnas

Įrašų kompanija: Toccata Classics

Prie Dangaus vartų

Šarūnas Nakas

Įrašų kompanija: Garsai ir blyksniai

Fonogramatika

Antanas Rekašius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2015

The Road to Silence

Narbutaitė, Bacevičius, Mažulis, Bartulis, Makačinas, Čiurlionis, Balakauskas

Įrašų kompanija: Harri Kerko (Omfalos Music)

Vaivos juosta

Vladas Jakubėnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Langas į Lietuvą

Čiurlionis, Vainiūnas, Dvarionas, Paltanavičius, Barkauskas, Bružaitė, Šenderovas, Narvilaitė, Kačanauskas

Įrašų kompanija: Ars Lituanica

Urban Landscape (CD/DVD)

Mykolas Natalevičius

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Saulius Astrauskas. Skambantys tiltai

Bajoras, Barkauskas, Narbutaitė, Narvilaitė, Germanavičius

Įrašų kompanija: Scenos ir estetikos mokykla

Zoom In 11

Balakauskas, Aglinskas, Mačiliūnaitė, Medekšaitė, Jarašius, Maslekovas, Sodeika

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Tremors

Gintaras Sodeika

Įrašų kompanija: Riturnelė

The Seasons: Oratorio

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Toccata Classics
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Kamerinė muzika

Algirdas Klova

Cantio

Vykintas Baltakas

Įrašų kompanija: Lietuvos ansamblių tinklas

Orchestral Works 1

Vytautas Bacevičius

Įrašų kompanija: Naxos
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2014

Donelaitis Lietuvai - Lietuva Donelaičiui

Rimša, Svilainis, Janulytė, Urbaitis, Vilkončius, Tamulionis, Bartulis, Šenderovas

Įrašų kompanija: Valstybinis choras „Vilnius“

Nors žvaigžde tu pakiltum... bet į žemę užkas...

Donatas Zakaras

Įrašų kompanija: Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

Horizons 2009-2014

Osvaldas Balakauskas, Vykintas Baltakas, Bronius Kutavičius, Vytautas Montvila

Įrašų kompanija: Lietuvos ansamblių tinklas

Chordos. Muzika styginių kvartetui

Martinaitis, Šenderovas, Baltakas, Malcys, Germanavičius, Bumšteinas, Mažulis, Narbutaitė, Valančiūtė, Šerkšnytė, Motiekaitis, B. Kutavičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 10,0 €

Užsisakyti

Muzikos notacijos sistemos

Jurgis Mačiūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 11,0 €

Užsisakyti

Nuotaikos

Jurgis Juozapaitis

Gyvosios gamtos knyga

Algirdas Martinaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Zoom In 10

Martinaitytė, B. Kutavičius, Kubiliūnas, Repečkaitė, Motiekaitis, T. Kutavičius, Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

30 Druskomanijos akimirkų

Bartulis, Samsonas, Narbutaitė, Martinaitis, Valančiūtė, Mažulis, Kabelis, Bieliukas, Nakas, Urbaitis, Augustinas, Bružaitė, Šerkšnytė, Baranauskas, Motiekaitis, Bialobžeskis, Svilainis, Kisevičius, Paulauskis, Puskunigis, Sodeika, V. V. Jurgutis, Repečkaitė, Salynas, Rimėnaitė, Savickis, Mačiliūnaitė, Navickas, Giedraitytė, Mickis, Vitkauskaitė, Natalevičius, Rimša, Sokaitė, Aglinskas, Digimas, Petkutė

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Mano muzika

Algimantas Kubiliūnas

Įrašų kompanija: Iš arti

Retrospective. David Geringas plays Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: Profil Medien GmbH

Zemtsov Viola Quartet

Papini, Bowen, von Weinzierl, Werkman, Malcys, Zemtsov, Piazzolla

Įrašų kompanija: Navis Classics

Rorate Caeli Desuper

Donatas Zakaras

Įrašų kompanija: Valstybinis choras „Vilnius“

Birutė Vainiūnaitė

Juozas Gruodis

Įrašų kompanija: Birutė Vainiūnaitė

2013

Lietuvos muzikos kontekstai

Gorbulskis, Gaidelis, Bajoras, Barkauskas, Montvila, Balakauskas, B. Kutavičius, Balsys, Bacevičius, Laurušas, Rekašius, Urbaitis, Bartulis, Martinaitis, J. Juzeliūnas, Kabelis, Nakas, Mažulis, Valančiūtė, Sodeika, J. Juozapaitis, T. Juzeliūnas, Jasenka, V. V. Jurgutis, Medekšaitė, Bumšteinas, Kučinskas, Mačiūnas, Latėnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 30,0 €

Užsisakyti

Bronius Kutavičius. Muzika kino filmams

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Lietuvos muzikos kontekstai III. Eksperimentų trajektorijos

Balakauskas, J. Juozapaitis, Nakas, T. Juzeliūnas, Jasenka, V. V. Jurgutis, Medekšaitė, Bumšteinas, Kučinskas, Mačiūnas, Sodeika, Martinaitis, Latėnas, Bartulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 10,0 €

Užsisakyti

Rytas ir vakaras muziejuje

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Epiloghi

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: Unsounds

Šaukiniai Maironiui

Naujalis, Navickas, Motiekaitis, Sinkevičiūtė, Zakaras, Lopas, Miškinis

Įrašų kompanija: Jauna muzika

Smėlio laikrodžiai (DVD/CD)

Justė Janulytė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 11,0 €

Užsisakyti

Čiurlionio slėnis

Balsys, J. Juozapaitis, Kučinskas, Bartulis, Narvilaitė, Kuprevičius

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Missa Lituana

Vaclovas Augustinas, Algirdas Martinaitis, Jurgita Mieželytė, Linas Rimša

Įrašų kompanija: Kamerinis choras "Brevis"

Trio BAccK

Vidmantas Bartulis, Vytautas Germanavičius, Arvydas Malcys, Egidija Medekšaitė, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Giedrius Svilainis, Jonas Tamulionis

Įrašų kompanija: Iš arti

Ekspresija

Zita Bružaitė, Vytautas Germanavičius, Arvydas Malcys, Algirdas Martinaitis, Raminta Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Vytauto Didžiojo universitetas

musica vera. Lietuvių kompozitorių simfoniniai kūriniai

Balakauskas, Tamulionis, Rekašius, V. V. Barkauskas, Malcys, Narbutaitė, Šerkšnytė, Bacevičius, B. Kutavičius, Bajoras, Šenderovas, V. V. Jurgutis, Martinaitis, Valančiūtė, Remesa, Bartulis, Zakaras, Balsys, Kuprevičius, Augustinas, Bružaitė, Jurkūnas, Latėnas

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Oi, ant kalno

Nijolė Sinkevičiūtė

Įrašų kompanija: Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

Dovana Čiurlioniui

Kristina Vasiliauskaitė

Įrašų kompanija: Kristina Vasiliauskaitė

Regėjimai

Dalia Kairaitytė

Įrašų kompanija: Iš arti

Souvenir of Čiurlionis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinė filharmonija

Chamber and Instrumental Music

Jeronimas Kačinskas

Įrašų kompanija: Toccata Classics
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Musica humana (Perpetuum mobile 70)

Bach, Narbutaitė, Martinaitis, Balakauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinė filharmonija

2012

Lietuvių chorinė muzika

Algirdas Martinaitis, Jurgita Mieželytė, Vytautas Miškinis, Giedrius Svilainis, Jonas Tamulionis, Mindaugas Urbaitis, Donatas Zakaras

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Missa misericordiae

Algirdas Martinaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Tylią šventą naktį

B. Kutavičius, Naujalis, Sinius, Sinkevičiūtė, J. V. Švedas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Zoom In 9

Beinarienė, Baranauskas, Natalevičius, Motiekaitis, B. Kutavičius, Mažulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Aukojimo šokis

Giedrius Svilainis

Įrašų kompanija: Giedrius Svilainis

Šaltiniai

Jūratė Baltramiejūnaitė

Įrašų kompanija: Labdaros fondas "Muzikinė auka"

Žvilgsnis, apakintas Šiaurės

Šarūnas Nakas

Įrašų kompanija: Garsai ir blyksniai

Ziqquratu (CD/DVD)

Šarūnas Nakas

Įrašų kompanija: Garsai ir blyksniai

... Iš pagarbos MKČ

Venislovas, Kalcas, Mieželytė, Martinaitis, Augustinas, Bartulis, Martinkėnas, Bružaitė, Svilainis, Zakaras

Įrašų kompanija: Jauna muzika

Seansas: Atsargiai – premjera!

Latėnas, Bružaitė, Sodeika, Augustinas, Puskunigis, Rimša, Martinaitis

Įrašų kompanija: Iš arti

Chamber and Instrumental Music

Vladas Jakubėnas

Įrašų kompanija: Toccata Classics
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Maironio balsu

Naujalis, Gaižauskas, Bagdonas, Čiurlionis, G. Kuprevičius, Pakalnis, Tallat-Kelpša, Bražinskas, Vasiliauskaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinė filharmonija

Three Sixteens

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: CONV

Tirpstantys žvaigždynai

Vytautas Germanavičius

Įrašų kompanija: Domus Artis

Erškėčių akys

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Arvydas Malcys

2011

Lietuvos muzikos kontekstai I. Avangardo pamokos

Gorbulskis, Gaidelis, Bajoras, Barkauskas, Montvila, Balakauskas, B. Kutavičius, Balsys, Bacevičius, Laurušas, Rekašius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 12,0 €

Užsisakyti

Lietuvos muzikos kontekstai II. Minimalizmo kraštovaizdžiai

Urbaitis, Bartulis, Martinaitis, B. Kutavičius, Balakauskas, J. Juzeliūnas, Kabelis, Nakas, Mažulis, Valančiūtė, Sodeika

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 11,0 €

Užsisakyti

Vilniaus arsenalas. Erdvės ir laiko atspindžiai 4

Bartulis, Bružaitė, Balakauskas, Bajoras, Urbaitis, Kuprevičius

Įrašų kompanija: Vilniaus arsenalas

Piano Music Volume One. The Complete Mots

Vytautas Bacevičius

Įrašų kompanija: Toccata Classics

Mažasis spektaklis

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Gyvenimo šokis

Juozas Gruodis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Chorinė muzika

Vladas Jakubėnas

Įrašų kompanija: Jauna muzika

Tarp garso ir tylos

Bartulis, Kuprevičius, Švedas, Brilius, Kubiliūnas, Kairaitytė, Bružaitė

Įrašų kompanija: Iš arti

Daumantas Kirilauskas. Nežinia

Maros, Bajoras, Vine

Įrašų kompanija: Daumantas Kirilauskas

Kūriniai fortepijonui

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Impetus musicus

Vox Clamantis in Deserto

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Quartz Music

Birutė Vainiūnaitė

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Birutė Vainiūnaitė

Music by Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

My Own Private Bayreuth

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: HotelMariaKapel

Tres Dei Matris Symphoniae

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Naxos
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2010

Lietuvos ansamblių tinklas

Baltakas, Balakauskas, Medekšaitė, Narvilaitė, Valančiūtė, Koch

Įrašų kompanija: Iš arti

Pasaulį apjuosiu muzika

Čiurlionis, Kačinskas, Balsys, Gorbulskis, V. Juozapaitis

Įrašų kompanija: Trimitas

Kompozitoriaus 100-osioms metinėms

Stasys Vainiūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinė filharmonija

Flucla Fantazzy

Radziukynas, Germanavičius, Aagaard-Nilsen, Vigulf, Vasks, Widmann, Bartulis

Įrašų kompanija: Domus Artis

Oratorijos

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Šauksmas – šviesa (CD/DVD)

Loreta Narvilaitė

Įrašų kompanija: Scenos ir estetikos mokykla

Jauna muzika. Lux caritatis

Martinaitis, Augustinas, Mieželytė, Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Jauna muzika

Šviesė Čepliauskaitė. Chopin LT

Chopin, Bartulis, Bružaitė, Povilaitis, Makačinas, Raudonikytė-With, Tamulionis

Įrašų kompanija: Iš arti

Time Is Endless. Choral Music by Vytautas Miškinis

Vytautas Miškinis

Įrašų kompanija: Hyperion

Vytautas Miškinis. Thoughts of Psalms

Vytautas Miškinis

Įrašų kompanija: Carus-Verlag

The Music of Silent Things

Ramūnas Motiekaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Zoom in 8: New Music from Lithuania

Motiekaitis, Nakas, Baranauskas, B. Kutavičius, Janulytė, Narbutaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Giesmės apie smertį

Antanas Kučinskas

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Musica falsa

Rytis Mažulis

Įrašų kompanija: Megadisc Classics

Stories from Organ Safari

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Arturas Bumšteinas. Heap of Language

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: Bôłt

Ąžuoliukas. Archyviniai įrašai

Čiurlionis, Bražinskas, A. Budriūnas, Bašinskas, Žigaitis, Šimkus, Z. Venckus, Gudavičius, Klova, Balsys, Augustinas, Dvarionas, Gorbulskis, Miškinis

Įrašų kompanija: Ąžuoliukas

Išlaisvinti daiktai

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Arvydas Malcys

Remigijus Šileika. Kameriniai kūriniai

Remigijus Šileika

Įrašų kompanija: Remigijus Šileika

Kamerinė muzika

Jeronimas Kačinskas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Lietuviškos muzikos mozaika

Dvarionas, A. A. Budriūnas, Narvilaitė, Striaupaitė-Beinarienė, P. Beinaris, Bružaitė, Šileika, Balakauskas, Martinaitis

Įrašų kompanija: Robertas Beinaris

sapnų žemėlapis

Giedrius Puskunigis

Įrašų kompanija: Giedrius Puskunigis

2009

Birutė

Mikas Petrauskas

Įrašų kompanija: Cantus firmus

acCORPUS simulacrum

Martinaitytė, Mieželytė, Motiekaitis, Janulytė, Striaupaitė-Beinarienė, Šenderovas

Įrašų kompanija: Raimondas Sviackevičius

Nežinomos erdvės

Vytautas Germanavičius

Įrašų kompanija: Domus Artis

Musica humana. Raktažodis

Striaupaitė-Beinarienė, Balakauskas, Navakas, Malcys

Įrašų kompanija: Musica humana

Kaskados. Music for Piano Trio

Bajoras, Martinaitis, Šenderovas, J. Juozapaitis, Narvilaitė, Bartulis, B. Kutavičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Antanas Kučinskas. Parasite

Antanas Kučinskas, Antanas Jasenka

Įrašų kompanija: Bôłt

Antanas Jasenka. Ancient Songs

Antanas Jasenka

Įrašų kompanija: Bôłt

Giedrius Prunskus. Lina Krėpštaitė. {Ne}vaikiškos istorijos

Bartulis, Kubiliūnas, Kuprevičius, Bajoras, Bružaitė, Šenderovas

Įrašų kompanija: Giedrius Prunskus, Lina Krėpštaitė

Andrius Puplauskis. Fagotas lietuviškai

Mikalauskas, Bražinskas, V. Barkauskas, Dvarionas, Striaupaitė-Beinarienė

Įrašų kompanija: Andrius Puplauskis

Giedrė Kaukaitė. Debesų keliu didžiuoju. Upelio varpelis

Bajoras, Bražinskas, Bašinskas, Brundzaitė, Dvarionas, Gruodis, V. Jurgutis, B. Kutavičius, Laurušas, Nabažas, Šimkus, Žigaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Aidija. Lietuvių chorinė muzika

Valančiūtė, Narbutaitė, Bartulis, Martinaitis, Vasiliauskaitė, Augustinas, Kučinskas, Urbaitis, Montvila, Gruodis

Įrašų kompanija: Aidija

Stasio Vainiūno kūrinių archyviniai įrašai

Stasys Vainiūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos radijas

Muzikiniai desertai

Dambrauskas, Kubiliūnas, Kairaitytė, Kuprevičius, Bružaitė, Bartulis, Rokaitė-Dženkaitienė, Brilius, Švedas

Įrašų kompanija: Kauno filharmonija

Veronika

Giedrius Kuprevičius

Įrašų kompanija: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Loop Rituals. Lithuanian Post-minimalism

Bumšteinas, Kabelis, Čiuta, audio_z, Kučinskas, Medekšaitė, Twentytwentyone, Narušis, Milašius, Jasenka, Dombrovskij, Gintas K, V. V. Jurgutis, AVaspo

Įrašų kompanija: Bôłt

Bigbendui. Lietuvių kompozitorių kūriniai

Bružaitė, Kučinskas, Jasenka, Sodeika, Bumšteinas, Krunglevičius, Motiekaitis, Narvilaitė, Rimša

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Birutė Vainiūnaitė

Stasys Vainiūnas

Įrašų kompanija: Birutė Vainiūnaitė

M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui skambina Vytautas Landsbergis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinė filharmonija

Discorsi. David Geringas plays Vytautas Laurušas

Vytautas Laurušas

Įrašų kompanija: Profil Medien GmbH
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

NOA. Naujosios operos akcija

Mykolas Natalevičius, Rūta Vitkauskaitė, Rita Mačiliūnaitė, Sigitas Mickis, Jonas Sakalauskas

Įrašų kompanija: Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009

Uniforms

Arturas Bumšteinas

Įrašų kompanija: Bôłt

Symphonic Music

Feliksas Bajoras

Įrašų kompanija: Naxos
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Žaidimas

Julius Juzeliūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Kauno styginių kvartetas. Ateinanti

Vidmantas Bartulis

Įrašų kompanija: Kauno styginių kvartetas

2008

Buratinas

Jurgis Gaižauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Vilniaus arsenalas. Erdvės ir laiko atspindžiai 3

Navakas, Kairaitytė, Martinaitis, Makačinas, J. Juozapaitis, Šileika

Įrašų kompanija: Vilniaus arsenalas

Lietuvių liaudies dainos šiuolaikinės muzikos erdvėje

Bajoras, A. Klova

Įrašų kompanija: Sambalsiai

Visi kūriniai styginių kvartetui

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Valstybinis Vilniaus kvartetas

Lietuvos choro muzika a cappella: 1990–2008

Augustinas, Bružaitė, V. V. Barkauskas, Bartulis, T. Juzeliūnas, Kairaitytė, Kalcas, Lopas, Miškinis, Martinaitis, Mieželytė, Sinkevičiūtė, Svilainis, Tamulionis, Narvilaitė, Remesa, Vasiliauskaitė, Vilkončius, Zakaras

Įrašų kompanija: Lietuvos liaudies kultūros centras

...in extremis...

Faustas Latėnas

Įrašų kompanija: Prior Musica

Perskelta tyla

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Arvydas Malcys

Lietuvos kompozitorių kūriniai fortepijonui ir simfoniniam orkestrui

Dvarionas, Bacevičius, Balakauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos radijas

Muzika lietuvių tradiciniams instrumentams

Vytautas Germanavičius

Įrašų kompanija: Vytautas Germanavičius

David's Song. David Geringas plays Anatolijus Šenderovas

Anatolijus Šenderovas

Įrašų kompanija: Profil Medien GmbH

zoom in 7: new music from Lithuania

Baranauskas, V. V. Jurgutis, Janulytė, Medekšaitė, Bumšteinas, Giedraitytė, Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Jonas Nabažas

Jonas Nabažas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Sonetai ir šokiai

Zita Bružaitė

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Keturi koncertai

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Arvydas Malcys

Sun

Vytautas Barkauskas

Įrašų kompanija: Avie Records
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Impetus

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Arvydas Malcys

Muzika chorui

Jeronimas Kačinskas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Duo Strimaitis. Pas de deux

Malcys, Kučinskas, Striaupaitė-Beinarienė, Jasenka, Čemerytė, V. Barkauskas

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

Gailestingumo altorius

Algirdas Martinaitis

Įrašų kompanija: Dievo gailestingumo paramos fondas

2007

Ratelis

A. Klova, Lapinskas, Tamulionis, J. Juozapaitis, V. V. Barkauskas

Įrašų kompanija: Sambalsiai

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Vytis Orchestra

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Vytis Records

Styginių kvartetas ART VIO

Balsys, Širvinskas, Šenderovas

Įrašų kompanija: Styginių kvartetas ART VIO

Stasys Vainiūnas

Stasys Vainiūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos radijas

Vilniaus arsenalas. Erdvės ir laiko atspindžiai

Kuprevičius, Balakauskas, Urbaitis, Narvilaitė, Malcys, Martinaitytė

Įrašų kompanija: Vilniaus arsenalas

Andrius Vasiliauskas. Lietuvių kompozitorių fortepijono muzika

J. V. Švedas, Montvila, Bajoras, B. Kutavičius, Balakauskas

Įrašų kompanija: Andrius Vasiliauskas

Mindaugas Bačkus. Pas de deux

Mieželytė, Malcys, Narbutaitė, Straesser, Martinaitis, Wahren, Bronner

Įrašų kompanija: Domus Artis

Kauno styginių kvartetas. L'Eau éblouissante

Brilius, Rokaitė-Dženkaitienė, V. Švedas, Bartulis,

Įrašų kompanija: Kauno styginių kvartetas

Vilniaus arsenalas. Erdvės ir laiko atspindžiai 2

Bružaitė, J. Juozapaitis, Bartulis, Martinaitis, Bajoras, Balakauskas

Įrašų kompanija: Vilniaus arsenalas

Discorso concitato

Vytautas Laurušas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

zoom in 6: new music from Lithuania

Šerkšnytė, Giedraitytė, Balakauskas, Medekšaitė, Martinaitytė, Martinaitis, Bartulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Margi dvarai, žali vartai

Vytautas Juozapaitis

Įrašų kompanija: Juosta Records

Orchestral Music

Vytautas Bacevičius

Įrašų kompanija: Toccata Classics

Vortex

Raminta Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Carl Reinecke

Čiurlionis, Reinecke

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Music for Strings

Feliksas Bajoras

Įrašų kompanija: Naxos
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Jurgis Karnavičius

Jurgis Karnavičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Kalbėjimas

Marius Baranauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika

Šimkus, Nabažas, B. Kutavičius, V. V. Barkauskas, Kučinskas, Narvilaitė, Šenderovas

Įrašų kompanija: Birutė Vainiūnaitė

Form Is Emptiness

Rytis Mažulis

Įrašų kompanija: Megadisc Classics
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

zoom in 5: new music from Lithuania

B. Kutavičius, Martinaitis, Narbutaitė, Nakas, Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Charles Perrault. Asilo oda

Indrė Stakvilė

Įrašų kompanija: Nieko rimto

Nuoga

Šarūnas Nakas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2006

Kelias ir keleivis

Balakauskas, Martinaitis, Narbutaitė

Įrašų kompanija: Musica humana

Kameriniai ir simfoniniai kūriniai

Stasys Vainiūnas

Įrašų kompanija: Birutė Vainiūnaitė

Kauno styginių kvartetas. Mozaika

Mozart, Bružaitė, Bajoras

Įrašų kompanija: Kauno styginių kvartetas

Charles Perrault. Batuotas katinas

Indrė Stakvilė

Įrašų kompanija: Prior Musica

Rūta & Zbignevas Ibelhauptai. Muzika dviem fortepijonams

Bacevičius, Narbutaitė, B. Kutavičius, Sodeika, Martinaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Les poèmes

Vytautas Bacevičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Samba Lacrimarum

Faustas Latėnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Nymphaeum

Nomeda Valančiūtė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2005

Aukuras

Augustinas, Martinaitis, Sinkevičiūtė, Tamulionis, Narvilaitė, Šileika

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Zigmas Virkšas. Kameriniai kūriniai

Zigmas Virkšas

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Mindaugas Bačkus. El Cello

Vine, Sodeika, Martinaitis, V. V. Jurgutis, Puskunigis

Įrašų kompanija: Domus Artis

Jonas Tamulionis: Selected Compositions for Guitars

Jonas Tamulionis

Įrašų kompanija: Albany Records

Vladas Jakubėnas

Vladas Jakubėnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Preliudai, kanonai, fugos

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Semplice

Kilpų katalogas

Antanas Kučinskas

Įrašų kompanija: Naujosios muzikos komunikacijos centras

zoom in 4: naujoji lietuvių muzika

Šerkšnytė, V. V. Jurgutis, Baltakas, Narbutaitė, Martinaitis, Baranauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Gaida

Nakas, Merkelys, V. V. Jurgutis, J. Juozapaitis

Įrašų kompanija: Caprice
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Twittering Machine

Rytis Mažulis

Įrašų kompanija: Megadisc Classics

Jeux

Vytautas Barkauskas

Įrašų kompanija: Avie Records
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Symphonies Nos. 4 and 5

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: Naxos
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Tower Counterpoints

Jurgis Juozapaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Poème électrique

Vytautas Bacevičius

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 7,5 €

Užsisakyti

2004

Balys Dvarionas. Kompozitorius, pianistas, dirigentas

Balys Dvarionas

Įrašų kompanija: Lietuvos radijas

Raimondas Sviackevičius. A Farewell to Arms

Jokinen, Ganzer, Valančiūtė, Gubaidulina, Bajoras, Tamulionis, Precz

Įrašų kompanija: Karthause-Schmülling

Klaipėdos kompozitorių kūriniai-3

Šileika, Antanas A. Budriūnas, Eager, Remesa, Paulikas, Domarkas, Narvilaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Vėl. Lietuvių kamerinė muzika 1991-2001

B. Kutavičius, Narbutaitė, Merkelys, Balakauskas, Urbaitis

Įrašų kompanija: Guild

Armonų trio

J. Juozapaitis, Jasenka, Kučinskas, V. Barkauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos radijas

zoom in 3: naujoji lietuvių muzika

Balakauskas, Merkelys, V. V. Jurgutis, Šerkšnytė, Bartulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Nepaklusniųjų žemė

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Cum essem parvulus

Rytis Mažulis

Įrašų kompanija: Megadisc Classics

Opera ir chorinės dainos vaikams

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Lietuvos nacionalinė filharmonija

Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: Naxos
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2003

Gyvenimas gražus paprastumu...

Rimvydas Žigaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga

Pieta

Algirdas Martinaitis

Įrašų kompanija: Bonifa

Klaipėdos kompozitorių kūriniai-2

Šileika, Domarkas, Remesa, Paulikas, Eager, Antanas A. Budriūnas, Narvilaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Dramatinės freskos

Eduardas Balsys

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 10,0 €

Užsisakyti

zoom in 2: naujoji lietuvių muzika

J. Juozapaitis, Nakas, V. V. Jurgutis, Valančiūtė, B. Kutavičius, Urbaitis, Merkelys, Šerkšnytė, Balakauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Symphony No.2

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Finlandia Records

2002

Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika

Tallat-Kelpša, Karosas, Račiūnas, Dvarionas, Kačanauskas, V. Barkauskas, Andrejevas, Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Cantica Sacra Lituanica

Naujalis, Brant, Gaubas, Sasnauskas, Kačinskas

Įrašų kompanija: Semplice

Juozas Rimas. Lietuviška auletika

Martinaitis, V. Juozapaitis, Indra, J. Juzeliūnas, Račiūnas, J. Juozapaitis, Dvarionas, Bajoras, Gorbulskis, V. Barkauskas, V. Jurgutis, Rekašius, Balakauskas, Narvilaitė, Šerkšnytė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 10,0 €

Užsisakyti

zoom in: naujoji lietuvių muzika

Sodeika, Nakas, V. V. Jurgutis, Malcys, Šenderovas, Narvilaitė, B. Kutavičius, Mažulis, Balakauskas, Narbutaitė

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Lokys

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Ondine
Kaina: 11,0 €

Užsisakyti

Gate of Oblivion

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Finlandia Records

Autumn Ritornello

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Finlandia Records

June Music

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Finlandia Records

David Geringas. My Recollections

V. Barkauskas, B. Kutavičius, Šenderovas, Balakauskas, Urbaitis

Įrašų kompanija: Dreyer.Gaido

Concerto in Do

Anatolijus Šenderovas

Įrašų kompanija: Dreyer.Gaido

Stygų harmonija

Vytautas Laurušas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Barkauskas. Kremer. Bashmet

Vytautas Barkauskas

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

2001

Rudens riturnelė

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Lietuvių kompozitorių kvartetinė muzika

Bacevičius, Kačinskas, Jakubėnas, Gaidelis, Čiurlionis, Naujalis, Pakalnis, Gruodis, Nabažas, Vainiūnas

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika

Čiurlionis, Jakubėnas, J. Juzeliūnas, Bartulis, Virkšas, Povilaitis, Jasenka, Montvila

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Last Pagan Rites

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Ondine

Psalmės

Vidmantas Bartulis

Įrašų kompanija: Kauno styginių kvartetas

The Gates of Jerusalem

Bronius Kutavičius

Įrašų kompanija: Dreyer.Gaido
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

2000

Styginių kvartetas, kūriniai fortepijonui

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika

Gruodis, Vainiūnas, Bacevičius, Bajoras, Laurušas, Balakauskas, Narbutaitė, Martinaitis

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Divertissement

Jūratė Baltramiejūnaitė

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Mano protėvių žemė

Jūratė Baltramiejūnaitė

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Drama. Baltic Music for Guitar

Tüür, Tamulionis, V. Barkauskas, Eespere, Vasks, Balakauskas

Įrašų kompanija: Ambitus Musikproduktion

Julius Juzeliūnas

Julius Juzeliūnas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Liaudies dainos chorams

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Semplice

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Semplice

M.K.Čiurlionis 125

Čiurlionis, Urbaitis, V. Barkauskas, Merkelys

Įrašų kompanija: Bomba Records

Vietos dvasia

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Centones meae urbi

Onutė Narbutaitė

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Concertos

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: BIS

1999

Lietuvių choro muzikos rinktinė

Bajoras, Svilainis, Martinaitis, Latėnas, B. Kutavičius, V. Klova, Miškinis, Balakauskas, Urbaitis, Narbutaitė, Valančiūtė, Augustinas, V. V. Barkauskas

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Requiem

Remigijus Šileika

Įrašų kompanija: Bonifa

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Lietuvių kompozitorių kūriniai

Narbutaitė, Makačinas, Šerkšnytė, Bartulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Lietuvių naujosios muzikos metai 1998

Sodeika, Valančiūtė, B. Kutavičius, Narbutaitė, Martinaitis, Urbaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Akustinė bedugnė

Arvydas Malcys

Įrašų kompanija: Tembras

Talita cumi

Rytis Mažulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

as if floating within the blue space

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: ASV

1998

Klaipėdos kompozitorių kūriniai

Šileika, Remesa, Paulikas, Virkšas, Mūdraja, Narvilaitė, Domarkas

Įrašų kompanija: Bonifa

Vėrinys. Lietuvių kompozitorių kamerinė muzika

Puskunigis, Valančiūtė, Narbutaitė, Bartulis, Martinaitis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Lietuvių naujosios muzikos metai 1997

Kačinskas, J. Juzeliūnas, Sodeika, Balakauskas, B. Kutavičius, Šenderovas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras
Kaina: 9,0 €

Užsisakyti

Meilės daina ir išsiskyrimas

Mindaugas Urbaitis

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija

Requiem

Vidmantas Bartulis

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

1997

Eksperimentinė muzika

Nakas, T. Juzeliūnas, Mažulis, Sodeika, V. V. Barkauskas

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

Lietuvių kompozitorių kūriniai pučiamųjų orkestrui

Žilius, Dvarionas, Balsys, V. Juozapaitis, Daugėla, Gorbulskis, Giedraitis, Jonušas

Įrašų kompanija: Bonifa

Feliksas Bajoras. Ex Tempore

Feliksas Bajoras

Įrašų kompanija: Lietuvos muzikos informacijos centras

1996

Kūriniai fortepijonui

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Įrašų kompanija: Semplice

1995

Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Įrašų kompanija: 33 records
0