2017

In the Emptiness

Onutė Narbutaitė

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 3.0 €

Order

Martynas Švėgžda von Bekker: Lithuanian XXI Cent. Expressions for Violin

Sokaitė, Digimas, Bartkevičiūtė, Bubnelis, Mažulienė, Sobieski, Jurkūnas, Kapustaitė, Petkutė, Posėčnaitė

Signs of Destiny

Arvydas Malcys

Record company: Arvydas Malcys

Textile

Egidija Medekšaitė

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Anthology of Lithuanian Art Music in the 21st Century

T. Kutavičius, Narvilaitė, Kučinskas, Germanavičius, Mieželytė, Sokaitė, Petkutė, Baltas, Žiūkaitė, Repečkaitė, Pranulytė, Šataitė, Dailyda, Aglinskas, Navickas, Jurkūnas, Martinaitytė, Mažulis

Record company: Music Information Centre Lithuania

2016

Melika

Julius Juzeliūnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Lumen fidei

Zita Bružaitė

Record company: New Music Communication Centre

The Creation of the World

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Arvydas Malcys

Record company: Impetus musicus

Piano Music, Volume Two

Vytautas Bacevičius

Record company: Toccata Classics
Price: 9.0 €

Order

b(ell tree)

Vykintas Baltakas

Record company: Kairos, Paladino Media Gmbh

The Song of the Exiles and the Deportees

Vladas Jakubėnas

Record company: Toccata Classics

At Heaven's Door

Šarūnas Nakas

Record company: Garsai ir blyksniai

Phonogrammar

Antanas Rekašius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

2015

The Road to Silence

Narbutaitė, Bacevičius, Mažulis, Bartulis, Makačinas, Čiurlionis, Balakauskas

Record company: Harri Kerko (Omfalos Music)

Vaiva's Sash

Vladas Jakubėnas

Record company: Lithuanian Musicians Union

Window to Lithuania. Selected Lithuanian Chamber Music Works

Čiurlionis, Vainiūnas, Dvarionas, Paltanavičius, Barkauskas, Bružaitė, Šenderovas, Narvilaitė, Kačanauskas

Record company: Ars Lituanica

Urban Landscape (CD/DVD)

Mykolas Natalevičius

Record company: Lithuanian Composers' Union

Saulius Astrauskas. Sounding Bridges

Bajoras, Barkauskas, Narbutaitė, Narvilaitė, Germanavičius

Record company: The School of Stage Arts and Aesthetics

Zoom in 11

Balakauskas, Aglinskas, Mačiliūnaitė, Medekšaitė, Jarašius, Maslekovas, Sodeika

Record company: Music Information Centre Lithuania

Tremors

Gintaras Sodeika

Record company: Riturnelė

The Seasons: Oratorio

Bronius Kutavičius

Record company: Toccata Classics
Price: 9.0 €

Order

Chamber Music

Algirdas Klova

Cantio

Vykintas Baltakas

Record company: Lithuanian Ensemble Network

Orchestral Works 1

Vytautas Bacevičius

Record company: Naxos
Price: 9.0 €

Order

2014

Kristijonas Donelaitis 300th Birth Anniversary

Rimša, Svilainis, Janulytė, Urbaitis, Vilkončius, Tamulionis, Bartulis, Šenderovas

Record company: „Vilnius“ State Choir

Nors žvaigžde tu pakiltum... bet į žemę užkas...

Donatas Zakaras

Record company: Šiauliai State Chamber Choir Polifonija

Horizons 2009-2014

Osvaldas Balakauskas, Vykintas Baltakas, Bronius Kutavičius, Vytautas Montvila

Record company: Lithuanian Ensemble Network

Chordos. Music for String Quartet

Martinaitis, Šenderovas, Baltakas, Malcys, Germanavičius, Bumšteinas, Mažulis, Narbutaitė, Valančiūtė, Šerkšnytė, Motiekaitis, B. Kutavičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 10.0 €

Order

Musical Scoring Systems

Jurgis Mačiūnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 11.0 €

Order

Moods

Jurgis Juozapaitis

The Book of Living Nature

Algirdas Martinaitis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Zoom In 10

Martinaitytė, B. Kutavičius, Kubiliūnas, Repečkaitė, Motiekaitis, T. Kutavičius, Šerkšnytė

Record company: Music Information Centre Lithuania

30 Moments of Druskomanija

Bartulis, Samsonas, Narbutaitė, Martinaitis, Valančiūtė, Mažulis, Kabelis, Bieliukas, Nakas, Urbaitis, Augustinas, Bružaitė, Šerkšnytė, Baranauskas, Motiekaitis, Bialobžeskis, Svilainis, Kisevičius, Paulauskis, Puskunigis, Sodeika, V. V. Jurgutis, Repečkaitė, Salynas, Rimėnaitė, Savickis, Mačiliūnaitė, Navickas, Giedraitytė, Mickis, Vitkauskaitė, Natalevičius, Rimša, Sokaitė, Aglinskas, Digimas, Petkutė

Record company: Lithuanian Composers' Union

My Music

Algimantas Kubiliūnas

Record company: Iš arti

Retrospective. David Geringas plays Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Record company: Profil Medien GmbH

Zemtsov Viola Quartet

Papini, Bowen, von Weinzierl, Werkman, Malcys, Zemtsov, Piazzolla

Record company: Navis Classics

Rorate Caeli Desuper

Donatas Zakaras

Record company: „Vilnius“ State Choir

Birutė Vainiūnaitė

Juozas Gruodis

Record company: Birutė Vainiūnaitė

2013

Lithuanian Music in Context

Gorbulskis, Gaidelis, Bajoras, Barkauskas, Montvila, Balakauskas, B. Kutavičius, Balsys, Bacevičius, Laurušas, Rekašius, Urbaitis, Bartulis, Martinaitis, J. Juzeliūnas, Kabelis, Nakas, Mažulis, Valančiūtė, Sodeika, J. Juozapaitis, T. Juzeliūnas, Jasenka, V. V. Jurgutis, Medekšaitė, Bumšteinas, Kučinskas, Mačiūnas, Latėnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 30.0 €

Order

Bronius Kutavičius. Music for Films

Bronius Kutavičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Lithuanian Music in Context III. Experimental Ventures

Balakauskas, J. Juozapaitis, Nakas, T. Juzeliūnas, Jasenka, V. V. Jurgutis, Medekšaitė, Bumšteinas, Kučinskas, Mačiūnas, Sodeika, Martinaitis, Latėnas, Bartulis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 10.0 €

Order

Morning and Evening at the Museum

Arturas Bumšteinas

Record company: Lithuanian Theatre, Music and Film Museum

Epiloghi

Arturas Bumšteinas

Record company: Unsounds

Call Signs to Maironis

Naujalis, Navickas, Motiekaitis, Sinkevičiūtė, Zakaras, Lopas, Miškinis

Record company: Jauna muzika

Sandglasses (DVD/CD)

Justė Janulytė

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 11.0 €

Order

Čiurlionis Valley

Balsys, J. Juozapaitis, Kučinskas, Bartulis, Narvilaitė, Kuprevičius

Record company: Lithuanian Composers' Union

Missa Lituana

Vaclovas Augustinas, Algirdas Martinaitis, Jurgita Mieželytė, Linas Rimša

Record company: Chamber Choir "Brevis"

Trio BAccK

Vidmantas Bartulis, Vytautas Germanavičius, Arvydas Malcys, Egidija Medekšaitė, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Giedrius Svilainis, Jonas Tamulionis

Record company: Iš arti

Expression

Zita Bružaitė, Vytautas Germanavičius, Arvydas Malcys, Algirdas Martinaitis, Raminta Šerkšnytė

Record company: Vytautas Magnus University

musica vera. Symphonic works by Lithuanian composers

Balakauskas, Tamulionis, Rekašius, V. V. Barkauskas, Malcys, Narbutaitė, Šerkšnytė, Bacevičius, B. Kutavičius, Bajoras, Šenderovas, V. V. Jurgutis, Martinaitis, Valančiūtė, Remesa, Bartulis, Zakaras, Balsys, Kuprevičius, Augustinas, Bružaitė, Jurkūnas, Latėnas

Record company: Lithuanian Composers' Union

Oh, on the Hill

Nijolė Sinkevičiūtė

Record company: Šiauliai State Chamber Choir Polifonija

A Gift for Čiurlionis

Kristina Vasiliauskaitė

Record company: Kristina Vasiliauskaitė

Visions

Dalia Kairaitytė

Record company: Iš arti

Souvenir of Čiurlionis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Lithuanian National Philharmonic Society

Chamber and Instrumental Music

Jeronimas Kačinskas

Record company: Toccata Classics
Price: 9.0 €

Order

Musica humana (Perpetuum mobile 70)

Bach, Narbutaitė, Martinaitis, Balakauskas

Record company: Lithuanian National Philharmonic Society

2012

Lithuanian Choir Music

Algirdas Martinaitis, Jurgita Mieželytė, Vytautas Miškinis, Giedrius Svilainis, Jonas Tamulionis, Mindaugas Urbaitis, Donatas Zakaras

Record company: Lithuanian Musicians Union

Missa misericordiae

Algirdas Martinaitis

Record company: Lithuanian Musicians Union

Silent Night, Holy Night

B. Kutavičius, Naujalis, Sinius, Sinkevičiūtė, J. V. Švedas

Record company: Lithuanian Musicians Union

Zoom In 9

Beinarienė, Baranauskas, Natalevičius, Motiekaitis, B. Kutavičius, Mažulis

Record company: Music Information Centre Lithuania

Sacrifice dance

Giedrius Svilainis

Record company: Giedrius Svilainis

The Springs

Jūratė Baltramiejūnaitė

Record company: Charity fund "Muzikinė auka"

Eyes Dazzled by the North

Šarūnas Nakas

Record company: Garsai ir blyksniai

Ziqquratu (CD/DVD)

Šarūnas Nakas

Record company: Garsai ir blyksniai

... Iš pagarbos MKČ

Venislovas, Kalcas, Mieželytė, Martinaitis, Augustinas, Bartulis, Martinkėnas, Bružaitė, Svilainis, Zakaras

Record company: Jauna muzika

А Session: Beware of the Premiere!

Latėnas, Bružaitė, Sodeika, Augustinas, Puskunigis, Rimša, Martinaitis

Record company: Iš arti

Chamber and Instrumental Music

Vladas Jakubėnas

Record company: Toccata Classics
Price: 9.0 €

Order

With the Voice of Maironis

Naujalis, Gaižauskas, Bagdonas, Čiurlionis, G. Kuprevičius, Pakalnis, Tallat-Kelpša, Bražinskas, Vasiliauskaitė

Record company: Lithuanian National Philharmonic Society

Three Sixteens

Arturas Bumšteinas

Record company: CONV

Melting Constellations

Vytautas Germanavičius

Record company: Domus Artis

Blackthorn Eyes

Arvydas Malcys

Record company: Arvydas Malcys

2011

Lithuanian Music in Context I. Lessons of the Avant-Garde

Gorbulskis, Gaidelis, Bajoras, Barkauskas, Montvila, Balakauskas, B. Kutavičius, Balsys, Bacevičius, Laurušas, Rekašius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 12.0 €

Order

Lithuanian Music in Context II. Landscapes of Minimalism

Urbaitis, Bartulis, Martinaitis, B. Kutavičius, Balakauskas, J. Juzeliūnas, Kabelis, Nakas, Mažulis, Valančiūtė, Sodeika

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 11.0 €

Order

Vilniaus arsenalas. Reflections of Space and Time 4

Bartulis, Bružaitė, Balakauskas, Bajoras, Urbaitis, Kuprevičius

Record company: Vilniaus Arsenalas

Piano Music Volume One. The Complete Mots

Vytautas Bacevičius

Record company: Toccata Classics

The Small Spectacle

Bronius Kutavičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

The Dance of Life

Juozas Gruodis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Choir Music

Vladas Jakubėnas

Record company: Jauna muzika

Between Sound and Silence

Bartulis, Kuprevičius, Švedas, Brilius, Kubiliūnas, Kairaitytė, Bružaitė

Record company: Iš arti

Daumantas Kirilauskas. Uncertainty

Maros, Bajoras, Vine

Record company: Daumantas Kirilauskas

Compositions for Piano

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Impetus musicus

Vox Clamantis in Deserto

Arvydas Malcys

Record company: Quartz Music

Birutė Vainiūnaitė

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Birutė Vainiūnaitė

Music by Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Record company: St. Christopher Chamber Orchestra

My Own Private Bayreuth

Arturas Bumšteinas

Record company: HotelMariaKapel

Tres Dei Matris Symphoniae

Onutė Narbutaitė

Record company: Naxos
Price: 9.0 €

Order

2010

Lithuanian Ensemble Network

Baltakas, Balakauskas, Medekšaitė, Narvilaitė, Valančiūtė, Koch

Record company: Iš arti

Pasaulį apjuosiu muzika

Čiurlionis, Kačinskas, Balsys, Gorbulskis, V. Juozapaitis

Record company: Trimitas

Dedicated to Stasys Vainiūnas' Centenary

Stasys Vainiūnas

Record company: Lithuanian National Philharmonic Society

Flucla Fantazzy

Radziukynas, Germanavičius, Aagaard-Nilsen, Vigulf, Vasks, Widmann, Bartulis

Record company: Domus Artis

Oratorios

Bronius Kutavičius

Record company: New Music Communication Centre

Call – Light (CD/DVD)

Loreta Narvilaitė

Record company: The School of Stage Arts and Aesthetics

Jauna muzika. Lux caritatis

Martinaitis, Augustinas, Mieželytė, Šerkšnytė

Record company: Jauna muzika

Šviesė Čepliauskaitė. Chopin LT

Chopin, Bartulis, Bružaitė, Povilaitis, Makačinas, Raudonikytė-With, Tamulionis

Record company: Iš arti

Time Is Endless. Choral Music by Vytautas Miškinis

Vytautas Miškinis

Record company: Hyperion

Vytautas Miškinis. Thoughts of Psalms

Vytautas Miškinis

Record company: Carus-Verlag

The Music of Silent Things

Ramūnas Motiekaitis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Zoom in 8: New Music from Lithuania

Motiekaitis, Nakas, Baranauskas, B. Kutavičius, Janulytė, Narbutaitė

Record company: Music Information Centre Lithuania

Chants about Death

Antanas Kučinskas

Record company: New Music Communication Centre

Musica falsa

Rytis Mažulis

Record company: Megadisc Classics

Stories from Organ Safari

Arturas Bumšteinas

Record company: New Music Communication Centre

Arturas Bumšteinas. Heap of Language

Arturas Bumšteinas

Record company: Bôłt

Ąžuoliukas. Archival recordings

Čiurlionis, Bražinskas, A. Budriūnas, Bašinskas, Žigaitis, Šimkus, Z. Venckus, Gudavičius, Klova, Balsys, Augustinas, Dvarionas, Gorbulskis, Miškinis

Record company: Ąžuoliukas

Liberated Things

Arvydas Malcys

Record company: Arvydas Malcys

Remigijus Šileika. Chamber Works

Remigijus Šileika

Record company: Remigijus Šileika

Chamber Music

Jeronimas Kačinskas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Mosaic of Lithuanian Music

Dvarionas, A. A. Budriūnas, Narvilaitė, Striaupaitė-Beinarienė, P. Beinaris, Bružaitė, Šileika, Balakauskas, Martinaitis

Record company: Robertas Beinaris

map of dreams

Giedrius Puskunigis

Record company: Giedrius Puskunigis

2009

Birutė

Mikas Petrauskas

Record company: Cantus firmus

acCORPUS simulacrum

Martinaitytė, Mieželytė, Motiekaitis, Janulytė, Striaupaitė-Beinarienė, Šenderovas

Record company: Raimondas Sviackevičius

Unknown Spaces

Vytautas Germanavičius

Record company: Domus Artis

Musica Humana. Keyword

Striaupaitė-Beinarienė, Balakauskas, Navakas, Malcys

Record company: Musica humana

Kaskados. Music for Piano Trio

Bajoras, Martinaitis, Šenderovas, J. Juozapaitis, Narvilaitė, Bartulis, B. Kutavičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Antanas Kučinskas. Parasite

Antanas Kučinskas, Antanas Jasenka

Record company: Bôłt

Antanas Jasenka. Ancient Songs

Antanas Jasenka

Record company: Bôłt

Giedrius Prunskus. Lina Krėpštaitė. Stories {Not} for Children

Bartulis, Kubiliūnas, Kuprevičius, Bajoras, Bružaitė, Šenderovas

Record company: Giedrius Prunskus, Lina Krėpštaitė

Andrius Puplauskis. Bassoon in Lithuanian

Mikalauskas, Bražinskas, V. Barkauskas, Dvarionas, Striaupaitė-Beinarienė

Record company: Andrius Puplauskis

Giedrė Kaukaitė. On the Road in the Big Skies. The Ringing Brook

Bajoras, Bražinskas, Bašinskas, Brundzaitė, Dvarionas, Gruodis, V. Jurgutis, B. Kutavičius, Laurušas, Nabažas, Šimkus, Žigaitis

Record company: Lithuanian Musicians Union

Aidija. Lithuanian Choir Music

Valančiūtė, Narbutaitė, Bartulis, Martinaitis, Vasiliauskaitė, Augustinas, Kučinskas, Urbaitis, Montvila, Gruodis

Record company: Aidija

Compositions of Stasys Vainiūnas: Archival Recordings

Stasys Vainiūnas

Record company: Lithuanian Radio

Muzikiniai desertai

Dambrauskas, Kubiliūnas, Kairaitytė, Kuprevičius, Bružaitė, Bartulis, Rokaitė-Dženkaitienė, Brilius, Švedas

Record company: Kaunas Philharmonic Society

Veronika

Giedrius Kuprevičius

Record company: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Loop Rituals. Lithuanian Post-minimalism

Bumšteinas, Kabelis, Čiuta, audio_z, Kučinskas, Medekšaitė, Twentytwentyone, Narušis, Milašius, Jasenka, Dombrovskij, Gintas K, V. V. Jurgutis, AVaspo

Record company: Bôłt

Works by Lithuanian Composers for Big Band

Bružaitė, Kučinskas, Jasenka, Sodeika, Bumšteinas, Krunglevičius, Motiekaitis, Narvilaitė, Rimša

Record company: New Music Communication Centre

Birutė Vainiūnaitė

Stasys Vainiūnas

Record company: Birutė Vainiūnaitė

M. K. Čiurlionis piano works performed by Vytautas Landsbergis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Lithuanian National Philharmonic Society

Discorsi. David Geringas plays Vytautas Laurušas

Vytautas Laurušas

Record company: Profil Medien GmbH
Price: 9.0 €

Order

NOA. New Opera Action

Mykolas Natalevičius, Rūta Vitkauskaitė, Rita Mačiliūnaitė, Sigitas Mickis, Jonas Sakalauskas

Record company: Vilnius - European Capital of Culture 2009

Uniforms

Arturas Bumšteinas

Record company: Bôłt

Symphonic Music

Feliksas Bajoras

Record company: Naxos
Price: 9.0 €

Order

The Game

Julius Juzeliūnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Kaunas String Quartet. The Coming One

Vidmantas Bartulis

Record company: Kaunas String Quartet

2008

Buratino

Jurgis Gaižauskas

Record company: Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

Vilniaus arsenalas. Reflections of Space and Time 3

Navakas, Kairaitytė, Martinaitis, Makačinas, J. Juozapaitis, Šileika

Record company: Vilniaus Arsenalas

Lithuanian Folk Songs in the Realm of Contemporary Music

Bajoras, A. Klova

Record company: Sambalsiai

Complete Music for String Quartet

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Vilnius String Quartet

Lithuanian Choral Music a cappella: 1990–2008

Augustinas, Bružaitė, V. V. Barkauskas, Bartulis, T. Juzeliūnas, Kairaitytė, Kalcas, Lopas, Miškinis, Martinaitis, Mieželytė, Sinkevičiūtė, Svilainis, Tamulionis, Narvilaitė, Remesa, Vasiliauskaitė, Vilkončius, Zakaras

Record company: Lithuanian Folk Culture Centre

...in extremis...

Faustas Latėnas

Record company: Prior Musica

Cleaved Silence

Arvydas Malcys

Record company: Arvydas Malcys

The Works of Lithuanian Composers for Piano and Symphony Orchestra

Dvarionas, Bacevičius, Balakauskas

Record company: Lithuanian Radio

Compositions for Lithuanian Traditional Instruments

Vytautas Germanavičius

Record company: Vytautas Germanavičius

David's Song. David Geringas plays Anatolijus Šenderovas

Anatolijus Šenderovas

Record company: Profil Medien GmbH

zoom in 7: new music from Lithuania

Baranauskas, V. V. Jurgutis, Janulytė, Medekšaitė, Bumšteinas, Giedraitytė, Šerkšnytė

Record company: Music Information Centre Lithuania

Jonas Nabažas

Jonas Nabažas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Sonetai ir šokiai

Zita Bružaitė

Record company: New Music Communication Centre

Four Concertos

Arvydas Malcys

Record company: Arvydas Malcys

Sun

Vytautas Barkauskas

Record company: Avie Records
Price: 9.0 €

Order

Impetus

Arvydas Malcys

Record company: Arvydas Malcys

Music for Choir

Jeronimas Kačinskas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Duo Strimaitis. Pas de deux

Malcys, Kučinskas, Striaupaitė-Beinarienė, Jasenka, Čemerytė, V. Barkauskas

Record company: New Music Communication Centre

The Altar of Divine Mercy

Algirdas Martinaitis

Record company: Foundation of Divine Mercy

2007

Roundel

A. Klova, Lapinskas, Tamulionis, J. Juozapaitis, V. V. Barkauskas

Record company: Sambalsiai

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Vytis Orchestra

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Vytis Records

String quartet ART VIO

Balsys, Širvinskas, Šenderovas

Record company: String Quartet ART VIO

Stasys Vainiūnas

Stasys Vainiūnas

Record company: Lithuanian Radio

Vilniaus arsenalas. The Reflections of Space and Time

Kuprevičius, Balakauskas, Urbaitis, Narvilaitė, Malcys, Martinaitytė

Record company: Vilniaus Arsenalas

Andrius Vasiliauskas

J. V. Švedas, Montvila, Bajoras, B. Kutavičius, Balakauskas

Record company: Andrius Vasiliauskas

Mindaugas Bačkus. Pas de deux

Mieželytė, Malcys, Narbutaitė, Straesser, Martinaitis, Wahren, Bronner

Record company: Domus Artis

Kaunas String Quartet. L'Eau éblouissante

Brilius, Rokaitė-Dženkaitienė, V. Švedas, Bartulis,

Record company: Kaunas String Quartet

Vilniaus arsenalas. The Reflections of Space and Time 2

Bružaitė, J. Juozapaitis, Bartulis, Martinaitis, Bajoras, Balakauskas

Record company: Vilniaus Arsenalas

Discorso concitato

Vytautas Laurušas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

zoom in 6: new music from Lithuania

Šerkšnytė, Giedraitytė, Balakauskas, Medekšaitė, Martinaitytė, Martinaitis, Bartulis

Record company: Music Information Centre Lithuania

Margi dvarai, žali vartai

Vytautas Juozapaitis

Record company: Juosta Records

Orchestral Music

Vytautas Bacevičius

Record company: Toccata Classics

Vortex

Raminta Šerkšnytė

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Carl Reinecke

Čiurlionis, Reinecke

Record company: Music Information Centre Lithuania

Music for Strings

Feliksas Bajoras

Record company: Naxos
Price: 9.0 €

Order

Jurgis Karnavičius

Jurgis Karnavičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Talking

Marius Baranauskas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Birutė Vainiūnaitė. Lithuanian Piano Music

Šimkus, Nabažas, B. Kutavičius, V. V. Barkauskas, Kučinskas, Narvilaitė, Šenderovas

Record company: Birutė Vainiūnaitė

Form Is Emptiness

Rytis Mažulis

Record company: Megadisc Classics
Price: 9.0 €

Order

zoom in 5: new music from Lithuania

B. Kutavičius, Martinaitis, Narbutaitė, Nakas, Šerkšnytė

Record company: Music Information Centre Lithuania

Charles Perrault. Donkeyskin

Indrė Stakvilė

Record company: Nieko rimto

Nude

Šarūnas Nakas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

2006

The Way and the Wayfarer

Balakauskas, Martinaitis, Narbutaitė

Record company: Musica humana

Kameriniai ir simfoniniai kūriniai

Stasys Vainiūnas

Record company: Birutė Vainiūnaitė

Kaunas Sting Quartet. Mosaic

Mozart, Bružaitė, Bajoras

Record company: Kaunas String Quartet

Charles Perrault. Puss in Boots

Indrė Stakvilė

Record company: Prior Musica

Rūta & Zbignevas Ibelhauptas. Music for two pianos

Bacevičius, Narbutaitė, B. Kutavičius, Sodeika, Martinaitis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Les poèmes

Vytautas Bacevičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Samba Lacrimarum

Faustas Latėnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Nymphaeum

Nomeda Valančiūtė

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

2005

Aukuras

Augustinas, Martinaitis, Sinkevičiūtė, Tamulionis, Narvilaitė, Šileika

Record company: Lithuanian Musicians Union

Zigmas Virkšas. Chamber Works

Zigmas Virkšas

Record company: Lithuanian Composers' Union

Mindaugas Bačkus. El Cello

Vine, Sodeika, Martinaitis, V. V. Jurgutis, Puskunigis

Record company: Domus Artis

Jonas Tamulionis: Selected Compositions for Guitars

Jonas Tamulionis

Record company: Albany Records

Vladas Jakubėnas

Vladas Jakubėnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Preludes, Canons and Fugues

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Semplice

Loop Catalogue

Antanas Kučinskas

Record company: New Music Communication Centre

zoom in 4: new music from Lithuania

Šerkšnytė, V. V. Jurgutis, Baltakas, Narbutaitė, Martinaitis, Baranauskas

Record company: Music Information Centre Lithuania

Gaida

Nakas, Merkelys, V. V. Jurgutis, J. Juozapaitis

Record company: Caprice
Price: 9.0 €

Order

Twittering Machine

Rytis Mažulis

Record company: Megadisc Classics

Jeux

Vytautas Barkauskas

Record company: Avie Records
Price: 9.0 €

Order

Symphonies Nos. 4 and 5

Osvaldas Balakauskas

Record company: Naxos
Price: 9.0 €

Order

Tower Counterpoints

Jurgis Juozapaitis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Poème électrique

Vytautas Bacevičius

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 7.5 €

Order

2004

Balys Dvarionas. Composer, Pianist, Conductor

Balys Dvarionas

Record company: Lithuanian Radio

Raimondas Sviackevičius. A Farewell to Arms

Jokinen, Ganzer, Valančiūtė, Gubaidulina, Bajoras, Tamulionis, Precz

Record company: Karthause-Schmülling

Compositions of Klaipėda Composers-3

Šileika, Antanas A. Budriūnas, Eager, Remesa, Paulikas, Domarkas, Narvilaitė

Record company: Lithuanian Composers' Union

Vėl. Lithuanian Chamber Music 1991-2001

B. Kutavičius, Narbutaitė, Merkelys, Balakauskas, Urbaitis

Record company: Guild

Armonų Trio

J. Juozapaitis, Jasenka, Kučinskas, V. Barkauskas

Record company: Lithuanian Radio

zoom in 3: new music from Lithuania

Balakauskas, Merkelys, V. V. Jurgutis, Šerkšnytė, Bartulis

Record company: Music Information Centre Lithuania

Land of the Disobedient

Arvydas Malcys

Record company: Vilnius Recording Studio

Cum essem parvulus

Rytis Mažulis

Record company: Megadisc Classics

Opera and Choral Songs for Children

Bronius Kutavičius

Record company: Lithuanian National Philharmonic Society

Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis

Osvaldas Balakauskas

Record company: Naxos
Price: 9.0 €

Order

2003

Life Is Beautiful In Its Simplicity...

Rimvydas Žigaitis

Record company: Lithuanian Musicians Union

Pieta

Algirdas Martinaitis

Record company: Bonifa

Compositions of Klaipėda Composers-2

Šileika, Domarkas, Remesa, Paulikas, Eager, Antanas A. Budriūnas, Narvilaitė

Record company: Lithuanian Composers' Union

Dramatic Frescoes

Eduardas Balsys

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 10.0 €

Order

zoom in 2: new music from Lithuania

J. Juozapaitis, Nakas, V. V. Jurgutis, Valančiūtė, B. Kutavičius, Urbaitis, Merkelys, Šerkšnytė, Balakauskas

Record company: Music Information Centre Lithuania

Symphony No.2

Onutė Narbutaitė

Record company: Finlandia Records

2002

Birutė Vainiūnaitė. Lithuanian Piano Music

Tallat-Kelpša, Karosas, Račiūnas, Dvarionas, Kačanauskas, V. Barkauskas, Andrejevas, Šerkšnytė

Record company: Vilnius Recording Studio

Cantica Sacra Lituanica

Naujalis, Brant, Gaubas, Sasnauskas, Kačinskas

Record company: Semplice

Juozas Rimas. Lithuanian Auletics

Martinaitis, V. Juozapaitis, Indra, J. Juzeliūnas, Račiūnas, J. Juozapaitis, Dvarionas, Bajoras, Gorbulskis, V. Barkauskas, V. Jurgutis, Rekašius, Balakauskas, Narvilaitė, Šerkšnytė

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 10.0 €

Order

zoom in: new music from lithuania

Sodeika, Nakas, V. V. Jurgutis, Malcys, Šenderovas, Narvilaitė, B. Kutavičius, Mažulis, Balakauskas, Narbutaitė

Record company: Music Information Centre Lithuania

The Bear

Bronius Kutavičius

Record company: Ondine
Price: 11.0 €

Order

Gate of Oblivion

Onutė Narbutaitė

Record company: Finlandia Records

Autumn Ritornello

Onutė Narbutaitė

Record company: Finlandia Records

June Music

Onutė Narbutaitė

Record company: Finlandia Records

David Geringas. My Recollections

V. Barkauskas, B. Kutavičius, Šenderovas, Balakauskas, Urbaitis

Record company: Dreyer.Gaido

Concerto in Do

Anatolijus Šenderovas

Record company: Dreyer.Gaido

Harmony of Strings

Vytautas Laurušas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Barkauskas. Kremer. Bashmet

Vytautas Barkauskas

Record company: Vilnius Recording Studio

2001

Autumn Ritornello

Onutė Narbutaitė

Record company: Vilnius Recording Studio

Quartets by Lithuanian Composers

Bacevičius, Kačinskas, Jakubėnas, Gaidelis, Čiurlionis, Naujalis, Pakalnis, Gruodis, Nabažas, Vainiūnas

Record company: Vilnius Recording Studio

Birutė Vainiūnaitė. Lithuanian Piano Music

Čiurlionis, Jakubėnas, J. Juzeliūnas, Bartulis, Virkšas, Povilaitis, Jasenka, Montvila

Record company: Vilnius Recording Studio

Last Pagan Rites

Bronius Kutavičius

Record company: Ondine

Psalms

Vidmantas Bartulis

Record company: Kaunas String Quartet

Gates of Jerusalem

Bronius Kutavičius

Record company: Dreyer.Gaido
Price: 9.0 €

Order

2000

String Quartet, Piano Works

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Vilnius Recording Studio

Birutė Vainiūnaitė. Lithuanian Piano Music

Gruodis, Vainiūnas, Bacevičius, Bajoras, Laurušas, Balakauskas, Narbutaitė, Martinaitis

Record company: Vilnius Recording Studio

Divertissement

Jūratė Baltramiejūnaitė

Record company: Vilnius Recording Studio

My Ancestors' Land

Jūratė Baltramiejūnaitė

Record company: Vilnius Recording Studio

Drama. Baltic Music for Guitar

Tüür, Tamulionis, V. Barkauskas, Eespere, Vasks, Balakauskas

Record company: Ambitus Musikproduktion

Julius Juzeliūnas

Julius Juzeliūnas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Folk Songs for Choirs

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Semplice

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Semplice

M.K.Čiurlionis 125

Čiurlionis, Urbaitis, V. Barkauskas, Merkelys

Record company: Bomba Records

Spirit of a Place

Arvydas Malcys

Record company: Vilnius Recording Studio

Centones meae urbi

Onutė Narbutaitė

Record company: Vilnius Recording Studio

Concertos

Osvaldas Balakauskas

Record company: BIS

1999

Lithuanian Choral Music Selection

Bajoras, Svilainis, Martinaitis, Latėnas, B. Kutavičius, V. Klova, Miškinis, Balakauskas, Urbaitis, Narbutaitė, Valančiūtė, Augustinas, V. V. Barkauskas

Record company: Vilnius Recording Studio

Requiem

Remigijus Šileika

Record company: Bonifa

St. Christopher Chamber Orchestra. Pieces by Lithuanian Composers

Narbutaitė, Makačinas, Šerkšnytė, Bartulis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Lithuanian New Music Year 1998

Sodeika, Valančiūtė, B. Kutavičius, Narbutaitė, Martinaitis, Urbaitis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Acoustic Abyss

Arvydas Malcys

Record company: Tembras

Talita cumi

Rytis Mažulis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

as if floating within the blue space

Osvaldas Balakauskas

Record company: ASV

1998

Compositions of Klaipėda Composers

Šileika, Remesa, Paulikas, Virkšas, Mūdraja, Narvilaitė, Domarkas

Record company: Bonifa

Beads. Chamber Pieces by Lithuanian Composers

Puskunigis, Valančiūtė, Narbutaitė, Bartulis, Martinaitis

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Lithuanian New Music Year 1997

Kačinskas, J. Juzeliūnas, Sodeika, Balakauskas, B. Kutavičius, Šenderovas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Price: 9.0 €

Order

Love Song and Farewell

Mindaugas Urbaitis

Record company: Vilnius Recording Studio

Requiem

Vidmantas Bartulis

Record company: Music Information Centre Lithuania

1997

Experimental Music

Experimental Music

Nakas, T. Juzeliūnas, Mažulis, Sodeika, V. V. Barkauskas

Record company: Music Information Centre Lithuania
Compositions of Lithuanian Composers for Symphonic Band

Compositions of Lithuanian Composers for Symphonic Band

Žilius, Dvarionas, Balsys, V. Juozapaitis, Daugėla, Gorbulskis, Giedraitis, Jonušas

Record company: Bonifa
Feliksas Bajoras. Ex Tempore

Feliksas Bajoras. Ex Tempore

Feliksas Bajoras

Record company: Music Information Centre Lithuania

1996

Piano works

Piano works

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Record company: Semplice

1995

Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Osvaldas Balakauskas

Record company: 33 records
0